Psalm 90 (91)

Chwała pieśni dawidowej nie zapisanej u Żydów,
Хвала̀ пѣ́сни дв҃довы, не надпи́санъ ᲂу҆ є҆врє́й,
ⰘⰂⰀⰎⰀ ⰒⰡⰔⰐⰋ ⰄⰀⰂⰟⰄⰑⰂⰟⰉ, ⰐⰤ ⰐⰀⰄⰒⰋⰜⰀⰐⰟ Ⱆ ⰅⰂⰒⰅⰊ

Żyjący w pieczy Najwyższego, we krwi Boga niebiańskiego zakorzeni się,
Живѭй въ по́мощи вы́шъ нѧгѡ, въ кървѣ бога небⷭ҇есногѡ водвори́тъ сѧ,
ⰆⰋⰂⰩⰊ ⰂⰟ ⰒⰑⰏⰑⰔⰛⰋ ⰂⰟⰉⰞⰟ ⰐⰥⰃⰙ ⰂⰟ ⰍⰟⰓⰂⰡ ⰁⰑⰃⰀ ⰐⰅⰁⰅⰔⰐⰑⰃⰙ ⰂⰑⰄⰂⰑⰓⰋⰕⰠ ⰔⰥ,

Rzecze mi Pan: Zastępcą moim jest i Schronienie moje, Bóg mój, i nadzieję pokładam w Niego
ръче́тъ гдⷭ҇еви: застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ и҆ прибѣ́жъще моѐ, бг҃ъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ѭ на него̀.
ⰓⰟⰝⰅⰕⰠ ⰃⰑⰔⰒⰑⰄⰅⰂⰋ: ⰈⰀⰔⰕⰖⰒⰐⰋⰍⰟ ⰏⰑⰊ ⰅⰜⰋ Ⰻ ⰒⰓⰋⰁⰡⰆⰟⰛⰅ ⰏⰑⰅ ⰁⰑⰃⰟ ⰏⰑⰊ, Ⰻ ⰖⰒⰑⰂⰀⰩ ⰐⰀ ⰐⰅⰃⰑ

Jako Ten, co wybawia cię od sieci łownej i od słów wzburzonych:
Ꙗ҆́кѡ то́й и҆зба́витъ тѧ̀ ѿ сѣ́ти ло́вчи и҆ ѿ слъвесѐ мѧте́жна:
ⰡⰍⰙ ⰕⰑⰊ ⰋⰈⰁⰀⰂⰋⰕⰠ ⰕⰥ ⰑⰕⰟ ⰔⰡⰕⰋ ⰎⰑⰂⰝⰋ Ⰻ ⰑⰕⰟ ⰔⰎⰟⰁⰅⰔⰅ ⰏⰥⰕⰅⰆⰐⰀ:

Ramionami swoimi osłoni cię i pod skrzydła Jego schronisz się: orężem będzie ci prawda Jego.
плещма̀ свои́ма ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀, и҆ под̾ крилѣ̑ є҆гѡ̀ надѣ́еши сѧ: ѻ҆рѫжїемъ ѡ҆бы́детъ тѧ̀ и҆́стина є҆гѡ̀.
ⰒⰎⰅⰛⰏⰀ ⰔⰂⰑⰋⰏⰀ ⰂⰔⰡⰐⰋⰕⰠ ⰕⰥ, Ⰻ ⰒⰑⰄ ⰍⰓⰋⰎⰡ ⰅⰃⰙ ⰐⰀⰄⰡⰅⰞⰋ ⰔⰥ: ⰙⰓⰨⰆⰉⰅⰏⰟ ⰂⰁⰟⰉⰄⰅⰕⰟ ⰕⰥ ⰋⰔⰕⰋⰐⰀ ⰅⰃⰙ.

Nie boisz się stracha nocnego, ni strzały latającej za dnia,
Не ᲂу҆бои́ши сѧ ѿ стра́ха нощъна́гѡ, ѿ стрѣлы̀ летѧ́щїѧ во днѝ,
ⰐⰅ ⰖⰁⰑⰊⰞⰋ ⰔⰥ ⰑⰕⰟ ⰔⰕⰓⰀⰘⰀ ⰐⰑⰛⰟⰐⰀⰃⰙ, ⰑⰕⰟ ⰔⰕⰓⰅⰎⰟⰉ ⰎⰅⰕⰥⰛⰉⰥ ⰂⰑ ⰄⰐⰋ,

Od rzeczy z ciemności przychodzących, od uderzeń i biesa południowego,
ѿ ве́щи во тьмѣ̀ преходѧ́щїѧ, ѿ срѧ́ща и҆ бѣ́са полꙋ́деннагѡ,
ⰑⰕⰟ ⰂⰤⰛⰋ ⰂⰑ ⰕⰠⰏⰡ ⰒⰓⰅⰘⰑⰄⰥⰛⰉⰥ, ⰑⰕⰟ ⰔⰓⰥⰛⰀ Ⰻ ⰁⰡⰔⰀ ⰒⰑⰎⰖⰄⰅⰐⰐⰀⰃⰙ,

Padają u boku Twojgo tysiące, i ciemność dziesiątkuje tych, kto do Ciebie nie zbliżył się:
Паде́тъ ѿ страны̀ твоеѧ̀ ты́сѧща, и҆ тьма̀ ѡ҆ъдеснѫю тебє̀, къ тебѣ́ же не прибли́житъ сѧ:
ⰒⰀⰄⰅⰕⰠ ⰑⰕⰟ ⰔⰕⰓⰀⰐⰟⰉ ⰕⰂⰑⰅⰥ ⰕⰟⰉⰔⰥⰛⰀ, Ⰻ ⰕⰠⰏⰀ ⰂⰟⰄⰅⰔⰐⰨⰣ ⰕⰅⰁⰅ, ⰍⰟ ⰕⰅⰁⰡ ⰆⰅ ⰐⰅ ⰒⰓⰋⰁⰎⰋⰆⰋⰕⰠ ⰔⰥ:

Zobaczę oczyma Twoimi patrząc, i lament grzeszników usłyszę,
ѻ҆ба́че ѻ҆чи́ма твои́ма смо́триши и҆ воздаѧ́нїе грѣ́шникѡвъ ᲂу҆зриши,
ⰙⰁⰀⰝⰅ ⰙⰝⰋⰏⰀ ⰕⰂⰑⰋⰏⰀ ⰔⰏⰑⰕⰓⰋⰞⰋ Ⰻ ⰁⰑⰈⰄⰀⰥⰘⰋⰅ ⰃⰓⰡⰞⰐⰋⰍⰙⰂⰟ ⰖⰈⰒⰀⰞⰋ

Jako Ty, Panie, zmiłowanie moje: wzniosłego połóż w schronisko Twoje.
Ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, ᲂу҆пова́нїе моѐ: вы́шнѧго положи́лъ є҆сѝ прибѣ́жище твоѐ.
ⰡⰍⰙ ⰕⰟⰉ, ⰃⰑⰔⰒⰑⰄⰋ, ⰖⰒⰑⰂⰀⰐⰉⰅ ⰏⰑⰅ: ⰂⰟⰉⰞⰐⰥⰃⰑ ⰒⰑⰎⰑⰆⰋⰎⰟ ⰅⰔⰋ ⰒⰓⰑⰁⰡⰆⰋⰛⰅ ⰕⰂⰑⰅ.

Nie przyjdzie do Ciebie zło, i cios nie dosięgnie zaprzęgu Twojego:
Не прїи́детъ къ тебѣ̀ ѕло̀, и҆ ра́на не прибли́житъ сѧ тѣлесѝ твоемꙋ̀:
ⰐⰅ ⰒⰓⰉⰊⰄⰅⰕⰟ ⰍⰟ ⰕⰅⰁⰅ ⰇⰎⰑ, Ⰻ ⰓⰀⰐⰀ ⰐⰅ ⰒⰓⰋⰁⰎⰋⰆⰋⰕⰟ ⰔⰥ ⰕⰡⰕⰅⰔⰋ ⰕⰂⰑⰅⰏⰖ:

Bowiem aniołom Twoim zapowiedziałeś, że ochronisz mnie na wszystkich drogach Twoich
ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀, сохрани́ти тѧ̀ во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ.
ⰡⰍⰙ ⰀⰐⰌⰅⰎⰙⰏⰟ ⰔⰂⰑⰋⰏⰟ ⰈⰀⰒⰑⰂⰡⰔⰕⰟ Ⱉ ⰕⰅⰁⰡ, ⰔⰑⰘⰓⰀⰐⰋⰕⰠ ⰕⰥ ⰂⰑ ⰂⰔⰡⰘⰟ ⰒⰖⰕⰅⰘⰟ ⰕⰂⰑⰋⰘⰟ.

Na ręce weźmiesz mnie, Ty, który nie potknęłeś się o kamień nogą swoją:
На рѧка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀:
ⰐⰀ ⰓⰥⰍⰀⰘⰟ ⰂⰑⰈⰏⰖⰕⰟ ⰕⰥ, ⰄⰀ ⰐⰅ ⰍⰑⰃⰄⰀ ⰒⰓⰅⰕⰍⰐⰅⰞⰋ Ⱉ ⰍⰀⰏⰅⰐⰠ ⰐⰑⰃⰖ ⰕⰂⰑⰣ:

Na skorpiona i bazyliszka nastąpiwszy, i stanąwszy naprzeciw lwa i smoka.
на а҆́спїда и҆ васїлі́ска настѫпиши, и҆ попере́ши льва̀ и҆ ѕмі́ѧ.
ⰐⰀ ⰀⰔⰒⰉⰄⰀ Ⰻ ⰂⰀⰔⰉⰎⰋⰔⰍⰀ ⰐⰀⰔⰕⰨⰒⰋⰞⰋ, Ⰻ ⰒⰑⰒⰅⰓⰅⰞⰋ ⰎⰠⰂⰀ Ⰻ ⰇⰏⰋⰥ.

Kto do Mnie przypadnie, i zbawię: i ukryję go, gdy rozpozna imię Moje.
Ꙗ҆́кѡ на мѧ̀ ᲂу҆пова̀, и҆ и҆зба́влю и҆̀: покры́ю и҆̀, ꙗ҆́кѡ позна̀ и҆́мѧ моѐ.
ⰡⰍⰙ ⰐⰀ ⰏⰥ ⰖⰒⰑⰂⰀ, Ⰻ ⰋⰈⰁⰀⰂⰎⰣ Ⰻ: ⰒⰑⰍⰓⰟⰉⰣ Ⰻ, ⰡⰍⰙ ⰒⰑⰈⰐⰀ ⰋⰏⰥ ⰏⰑⰅ.

Wezwij Mnie, a usłyszę jego: z nim jestem w strapieniu, ujmę jego i wysławię jego:
Воззове́тъ ко мнѣ̀, и҆ ᲂу҆слы́шꙋ є҆го̀: съ ни́мъ є҆́смь въ ско́рби, и҆змꙋ̀ є҆го̀ и҆ просла́влю є҆го̀:
ⰂⰑⰈⰈⰑⰂⰅⰕⰟ ⰍⰑ ⰏⰐⰡ, Ⰻ ⰖⰔⰎⰟⰉⰞⰖ ⰅⰃⰑ: ⰔⰟ ⰐⰋⰏⰟ ⰅⰔⰏⰠ ⰁⰟ ⰔⰍⰑⰓⰁⰋ, ⰋⰈⰏⰖ ⰅⰃⰑ Ⰻ ⰒⰓⰑⰔⰎⰀⰂⰎⰣ ⰅⰃⰑ:

Długimi dniami napełnię życie jego i ukażę jemu ratunek Mój.
долгото́ю дні́й и҆спо́лню є҆го̀ и҆ ꙗ҆влю̀ є҆мꙋ̀ спⷭ҇нїе моѐ.
ⰄⰑⰎⰃⰑⰕⰑⰣ ⰄⰐⰉⰊ ⰋⰔⰒⰑⰎⰐⰣ ⰅⰃⰑ Ⰻ ⰡⰂⰎⰣ ⰅⰏⰖ ⰔⰒⰀⰔⰅⰐⰉⰅ ⰏⰑⰅ.

Psalm 90 ratuje przed śmiercią i uzdrawia