Lp.

Nazwa znaku

Glagolica

Bukwica

Cyrylica współczesna

Wymowa

polski zapis

Wymowa

rosyjski zapis

Uwagi

1

az

а

а

a

a

scs. ja

2

buku

б

б

b

б

scs. książki

3

wede

в

в

w,v

в

scs. wiedza

4

glagoli

г

г

g

г

scs. mowa

5

dobro

д

д

d

д

scs. dobro

6

jest

є,е

є,е

je, ie

e

scs. jest

7

żiweti

ж

ж

ż

ж

scs. żywe

8

dzielo

ѕ

ѕ, ђ

dz

дз

scs. dzieło

9

ziemla

з

з

z

з

zcs. ziemia

10

i

і

и, і

i

и

i spójnikowe

11

-

ⰠⰉ, ⰟⰊ

ы

ы

y

ы

ъ+ї → ꙑ → ы
ь+і → ы,
y długie

12


ї

й,ї

j

й,ї


13

iże

и

и

i

и

i zmiękczające

14

dżerw

ѓ

ѓ, џ

дж

scs. ???

15

kako

к

к

k

к

scs. jako

16

ludie

л

л

ł,l sceniczne

л

scs. ludzie

17

myslite

м

м

m

м

scs. myśl

18

nasz

н

н

n

н

scs. nasz

19

on

о

о

o

о

scs. on

20

pokoj

п

п

p

п

scs. spokój

21

rci

р

р

r

р

scs. ryczy

22

słowo

с

с

s

с

scs. słowo

23

twerdo

т

т

t

т

scs. twardy

24

uk

ѹ,ꙋ

у

u

у


25

fita

ѳ

f/t

Ⱇ/т


26

frt

ф

ф

f

ф


27

her

х

х

ch

х


28

ha

х,ѓ

х,ѓ

h

х


29

ot

ѻ,ѡ

ѻ,ѡ

o

о

o długie

30

ci

ц

ц

c

ц


31

czerv

ч

ч

cz

ч

scs. czerw (jaja pszczele)

32

sza

ш

ш

sz

ш


33

szta

щ

щ

szcz/szt

щ, шт


34

jor

ь

ь,мякий знак

i, znak miękki

и

i krótkie, znak zmiękczenia

35

jer

ъ

ъ, твёрдый знак

y, znak twardy


y krótkie, znak utwardzenia

36

jat

ѣ

ѣ

ja/je/i

я/е/и

zależy od miejsca w słowie
ja, je, i

37

ju

ю

ю

ju/iu

ю


38

-

ё,іо

ё

jo/io

ё

odtworzony znak w głagolicy

39

jons

ѭ

ѭ

ją/ia

ён


40

jens

ѩ

ѩ

ję/ię

ен


41


є,е

э,е

e

э


42

ens

ѧ

ѧ

ę

эн


43

ons

ѫ

ѫ

ą

он


44

iżyca

ѵ

ѵ,ї

jy

йы


45

jerok

ј

ј

.

.

koniec wiersza lub zdania